Thể loại : Facebook

Cách dùng messenger mà không kết nối với facebook

Bạn đã bao giờ tạo tài khoản Facebook chỉ để đăng nhập Messenger nhắn tin với bạn bè chưa nhỉ? Nhưng thực tế là bạn có thể sử dụng...

Xem thêm

Cách tạo Trang cá nhân bị khóa (Locked Profile) trên Facebook

Cách tạo Trang cá nhân bị khóa – Locked Profile trên Facebook

Xem thêm

Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục truy cập đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều khoản của chúng tôi