Share code tỏ tình bằng PASCAL

CODE (Cách xài trong video)