Thể loại : Anime, Manga, Novel

Top 7 "thánh tấu hài" nổi tiếng nhất trong anime

Bảy cái tên dưới đây trong các bộ anime nổi tiếng chắc hẳn đã khiến bạn nhiều lần phải cười "vỡ bụng" vì tính cách và khả năng "tấu...

Xem thêm

Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục truy cập đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều khoản của chúng tôi